İstanbul Aydın Üniversitesi ile İstatistik Eğitimi Düzenledik

İstanbul Aydın Üniversitesi ile Biyoistatistik Eğitimi Düzenledik

İstanbul Aydın Üniversitesi diş hekimliği hocalarımızla yayın, makale ve bilimsel çalışmalarında araştırma tasarımı, veri toplama ve uygun istatistiksel metotları seçmeye yönelik istatistik eğitimi gerçekleştirdik.

Prev